Bodové konto

Pomoc regionu

Region, v němž působíme, je pro nás velice důležitý. Maximum zboží se proto snažíme nakupovat od místních dodavatelů, a tím poskytujeme práci lidem z okolí. Peníze tak zůstávají v našem kraji. Chceme přispět k rozvoji zdejšího regionu, aby se nám tu společně žilo lépe. Chceme Vám být dobrým sousedem.
Jsme nedílnou součástí společenského systému, v našem kraji patříme mezi největší zaměstnavatele. Současně se zajímáme o širší dění v regionu – podporujeme neziskové organizace a přispíváme mj. na pořádání kulturních a společenských akcí. Díky věrnostnímu programu DOBRÁ KARTA se můžete i vy, zákazníci, podílet na zlepšování podmínek v našem regionu.